Van Kregten in tunnel; stichting heft zich op

Het is nu definitief dat de autotunnel onder de spoorlijn in het centrum van Wierden de naam van Fedor van Kregten krijgt. De tunnel zal naar verwachting eind dit jaar worden geopend. De tegelwanden zullen zijn voorzien van een bijzonder 'koeienschilderij' van de Meester van de Beesten. Voor de Stichting Werkgroep Fedor van Kregten betekent dit een mooie afsluiting van de werkzaamheden die drie jaar in beslag hebben genomen. De stichting heft zichzelf op.

Volgens voorzitter Gerrit Wassink kijkt het bestuur met grote tevredenheid terug. "We hebben veel bereikt. Van Kregten is letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Zo hebben onder meer bewerkstelligd dat plaatselijke geschiedenis aan de hand van beeldende kunst tot leven is gekomen en we hebben het werk en het leven van een betekenisvol schilder nieuwe inhoud gegeven."

Boeken over de Meester van de Beesten zijn nog te koop, evenals kaarten en andere parafernalia, via de VVV in Wierden of via het digitale adres info@roskam.nl.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Geld nodig voor mozaïek Van Kregtentunnel

Wierden - Wethouder Broeze heeft geld van gedeputeerde May gevraagd voor het aanbrengen van een koeienmozaïek naar een schilderij van Fedor van Kregten. Dit mozaïek komt op de tegelwand van de toekomstige tunnel die de Dikkensweg met de Hogelucht zal verbinden en de naam van Fedor van Kregten krijgt. De gemeente zegt daarvoor 54.000 euro nodig te hebben. Van de provincie vraagt Broeze een bijdrage van 20.000 euro. May is enthousiast, maar zegt nog niks toe. "Ik ga eens kijken waar ik mogelijk geld vandaan kan halen. Het idee is prachtig, een tunnel genoemd naar een kunstenaar die een eeuw geleden in het eigen dorp leefde en werkte", aldus de gedeputeerde.

         


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Officiële start Fedor van Kregten Tunnel

Met een druk op de knop heeft mevrouw Kuipers, 84 jaar jong en al 50 jaar woonachtig aan de Hogeluchtsweg in Wierden, woensdagochtend het officiële startsein gegeven voor de bouw van een spoortunnel die wordt vernoemd naar Fedor van Kregten. Op deze wijze eren de gemeente Wierden en spoorwegbeheerder Pro Rail de Wierdense schilder. Het is een rechtstreeks gevolg van de Van Kregten Revival.

De start van de spoortunnel werd tijdens een ceremoniële handeling door wethouder Broeze "een historisch moment" genoemd. Een nieuw bewijs, zei Broeze, voor Wierden als een dorp van de verbindingen. Vanaf 1405 reed de postkoets van Bentheim naar Deventer via Wierden, in 1880 begon de aanleg van het spoor Almelo-Zwolle, in 1888 Almelo-Deventer. Wierden is via weg en spoor altijd een verkeersknooppunt geweest.

De opening van de Fedor van Kregtentunnel zal volgens de planning in het jaar 2013 plaatsvinden. In de tunnel komen tegels die een Fedor van Kregten-mozaïek vormen. Ook het plein krijgt een "aankleding" met kunst.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van Kregten een goede belegging

De landelijke aandacht voor de Wierdense schilder Fedor van Kregten (1871-1937) heeft tot gevolg dat het werk zeer in trek is. Er wordt flink gekocht door verzamelaars en beleggers, wat de prijzen van het werk van Van Kregten aanmerkelijk opdrijft. Het is naar zijn idee ondertussen een goed belegging.

Dat stelt beeldend kunstenaar Jan Aanstoot, lid van de Stichting Werkgroep Fedor van Kregten, die het afgelopen najaar in het dorp Wierden een grote manifestatie hield met exposities, educatieprojecten, kunstroutes en een boek met meer dan honderd schilderijen.

De gemiddelde prijs voor een aardige Van Kregten ligt volgens Aanstoot nu rond de 2.000 euro. Aanstoot heeft bij Regio FM gezegd dat de aankoop van een schilderij van Van Kregten op termijn kan worden vertienvoudigd. "Dan heb ik het over zijn beste werk, want hij heeft heel veel geschilderd en uiteraard ook mindere werken."

De stichting in Wierden houdt niet op te bestaan. Er zijn volgens Aanstoot ideeën over museale aandacht voor de schilder die zijn landschappen vaak stoffeerde met koeien en schapen.

         


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Animo boek over Van Kregten in Almelo

Wierden/Almelo – Voor het boek over de kunstschilder Fedor van Kregten bestaat ook in Almelo belangstelling. Het boek is al enige tijd te koop bij Reterink, Read Shop en VVV in Wierden.

Sinds deze week ligt het boek ook bij de Almelose Boekhandel aan de Citypromenade. Volgens de eigenaar is er vraag naar.
Van Kregten (1871-1937) kwam vaak in Almelo. Hij exposeerde in 1898 al grootschalig in de Oude Sociëteit, tegenwoordig een onderdeel (restaurant) van het Theaterhotel.

In het boek worden leven en werk van Fedor van Kregten beschreven. Er staan meer dan honderd foto’s van schilderijen in.


       


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van Kregten blijkt culturele voltreffer

Wierden - "De manifestatie over het leven en werk van de kunstschilder Fedor van Kregten moet volgens wethouder De Putter
'een anker in ons aller geheugen' zijn". De Putter zei dat bij de presentatie van een boek over Van Kregten. Dit boek over 'de meester van de beesten' is een (voorlopig) slot van een veelzijdig programma, met onder meer exposities, educatieprojecten, kunstroutes en lezingen.

De Putter prees de organisatie en hij onderstreepte het belang voor de kunst en voor de gemeente. Wellicht dat er in de toekomst meer
kan gebeuren op de akker die de Stichting Werkgroep Fedor van Kregten bewerkte tot vruchtbare aarde van kunst- en cultuurhistorie.

Tijdens de boekpresentatie in een volle zaal van Het Anker waren er lezingen van kunsthistorica Jet van der Sluis en cultuurfilosoof
Thomas von der Dunk. Van der Sluis sprak over de Haagse School, in het ebtij waarvan Van Kregten schilderde, eerst in Wierden (Notter) en daarna in Den Haag en Marokko. Von der Dunk hield een wijdlopige maar volgens velen juist daardoor boeiende causerie over cultuurpolitiek door de eeuwen heen en het belang daarvan voor de identiteit van een dorp, stad en/of regio.

De Putter kreeg het kunstboek over Van Kregten uit handen van voorzitter Wassink van de Stichting Werkgroep Fedor van Kregten. Gezamenlijk lieten de veearts in ruste en de wethouder van cultuur op toepasselijke wijze een pronte koe een kloek boek baren.

Voor dat boek bestond meteen veel belangstelling, want er was een run op de boekentafels. De reacties waren goed: mooi vormgegeven, prachtige fotografie.


       


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Boekpresentatie Van Kregten met Von der Dunk plus de nominatie Innovatie Award Citymarketing

Wierden – Manifestaties zoals die rondom de kunstschilder Fedor van Kregten (1871-1937) in Wierden zijn van grote waarde en van eminent belang voor een dorp of stad. De organiserende Stichting Werkgroep Fedor van Kregten is genomineerd voor de Nederlandse Innovatie Award Citymarketing. Vanwege het vernieuwende karakter van de activiteiten die afgelopen najaar plaatsvonden. Uit de nominaties worden er zes geselecteerd.
De prijsuitreiking vindt 14 januari (Innovatiedag Citymarketing) plaats in Utrecht door voorzitter Ivo Opstelten van de jury, ex-burgemeester te Rotterdam.

Donderdagavond 26 november verschijnt het boek over Fedor van Kregten, een boek met meer dan honderd foto’s van schilderijen van de ‘meester van de beesten’. Tijdens de presentatie zal de Amsterdamse cultuurfilosoof Thomas von der Dunk een inleiding houden over het belang van cultuurpolitiek op plaatselijk niveau. Er is in de lokale politiek vaak veel aandacht voor de harde sector: rondwegen, tunnels, appartementen, winkelruimtes, etc,
maar de zachte sector, waaronder kunst en cultuur, zijn zeker zo belangrijk. Kunst en cultuur geven en bestendigen de eigenheid van stad of dorp, ze kweken gemeenschapsgevoel en zorgen voor nieuwe impulsen, bloed en zuurstof, sociale levenselixers. Von der Dunk schrijft geregeld voor dag- en weekbladen over actuele kwesties.

Het boek is donderdagavond ook te koop. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in Het Anker; toegang gratis, de koffie wordt vanaf 19.30 uur aangeboden. Het bestuur van de Stichting Werkgroep Fedor van Kregten noemt de verschijning van het boek een mooi slotakkoord. De nominatie voor de Innovatie Award  Citymarketing is zeer eervol voor de stichting. Het bestuur zegt het als beloning te zien voor een geslaagde manifestatie die Wierden kunsthistorisch en toeristisch geen windeieren heeft gelegd. Er waren vijf exposities met in totaal 160 schilderijen van Fedor van Kregten, de schilder uit de nabloei van de Haagse School, wiens jeugdjaren in Notter (gemeente Wierden) zijn oeuvre stempelden, met veel weide, heide, koeien en schapen. Het werk van Van Kregten mag zich nu in een toenemende belangstelling verheugen.

In het kader van de manifestatie werd ook een groot educatieproject gehouden, waaraan honderden kinderen van basisscholen hebben meegedaan. Verder waren er wandel-, fiets- en autoroutes door het centrum en het buitengebied, routes die gretig aftrek hebben gevonden en nog steeds verkrijgbaar zijn bij de VVV in Wierden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fedor van Kregten, nu ook het boek

Na de bijzonder succesvolle tentoonstelling met 160 schilderijen van Fedor van Kregten op vijf expositielocaties in Wierden vindt donderdag 26 november de presentatie plaats van het boek over deze kunstschilder. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het zalencentrum Het Anker, vanaf 20.00 uur.

De bijeenkomst, uitgaande van de Stichting Werkgroep Fedor van Kregten, is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Het bestuur van de stichting, die alle activiteiten rondom Van Kregten heeft georganiseerd, vindt het belangrijk dat iedereen kennis kan nemen van de presentatie. Veel inwoners van Wierden, maar ook honderden mensen in de rest van het land zijn namelijk geïnteresseerd. Dat bleek onder meer uit de grote belangstelling voor de exposities en voor eerdere bijeenkomsten over het leven en werk van Van Kregten. Het kunstboek is 26 november in Het Anker overigens te koop, wat met het oog op de naderende feest-, gedenk- en geschenkdagen evenmin valt te versmaden. De entree is gratis en daar komt nog bij dat de koffie door de stichting wordt aangeboden.

Er zijn 26 november toespraken en er is een lezing over de opkomst en neergang van de Haagse School en de revival van deze schilderkunstige stroming. Er zijn tentoonstellingen in Teylers Museum te Haarlem, Singer Museum te Laren en Het Nijenhuis te Heino met werk van de schilders van de Haagse School, onder wie Mauve. Uiteraard wordt in Wierden de positie van Van Kregten inzonderheid belicht.

Ook het boek (waarin honderd schilderijen van Van Kregten full color zijn opgenomen) gaat in op zowel de man als het werk in een kunsthistorische context. Van Kregten (1871-1937) werd weliswaar in Diever geboren, maar kwam al op jonge leeftijd naar Wierden.
Het gezin vestigde zich in de buurtschap Notter omdat vader Van Kregten daar hoofd der lagere school werd. Fedor zou ook onderwijs
gaan geven, maar vond het maken van schilderijen mooier en koos op 22-jarige leeftijd definitief voor de kunst. Hij schilderde in de sfeer van de Haagse School. Het landschap van Notter was zijn inspiratiebron, met de koeien in de weilanden en de schapen op de heidevelden. Hij toonde zich in dit opzicht geen meester van kinderen, maar een meester van de beesten.

Van Kregten had een brede blik, als schilder en als persoon. Hij heeft altijd veel gereisd. Uiteindelijk vertrok hij naar Den Haag, in 1906, maar hij bleef terugkomen in het Twentse land met Notter/Wierden als epicentrum.

Zijn werk, bij elkaar een rijk oeuvre, veranderde in de loop der jaren. Als laatbloeier in de stroming van de Haagse School ontwikkelde hij een eigen stijl. Onder invloed van zijn verhuizing, een reis naar mediterrane gebieden en gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven kreeg zijn werk meer diepgang, nieuw licht.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Immanuel in de geest van Fedor

Een groep leerlingen van de basisschool Immanuel bekwaamt zich onder de schilderkunstige bezieling van Jan Aanstoot tot volgelingen van Fedor van Kregten. Ze krijgen schilderles van hem. Dat hebben de leerlingen te danken aan de presentatie die Maartje Tromm en Joris Kamphuis enige tijd geleden gaven over de beroemde schilder in het kader van de Fedor van Kregten-manifestatie.

Maartje en Joris wonnen daarmee onder meer een paar schilderlessen van Aanstoot, zelf beeldend kunstenaar en lid van de Stichting Werkgroep Fedor van Kregten.

Aanstoot maakte de scholieren wegwijs in de boeiende wereld van verf op doek. Hij leerde hen technieken, vertelde over de werking van perspectief en de anatomie van koeien, want Van Kregten was “de meester van de beesten” omdat hij veel koeien schilderde en ook schapen en paarden.

De lessen in de Immanuel misten hun uitwerking niet, zoals bijgaande proeven van bekwaamheid aantonen. Wie weet is er over honderd jaar in Wierden een manifestatie over de meesters van Immanuel.


     


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uit het gastenboek

De expositie(s) met werk van Fedor van Kregten was (waren) een groot succes. Zo’n 2.200 bezoekers werden geteld. Er zijn er echter meer geweest vanwege het openbare karakter van zowel het gemeentehuis als de bibliotheek. Velen schreven na het zien van de schilderijen een reactie in het Gastenboek. Hierbij een bloemlezing.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Leader honoreert succes Fedor van Kregen

Wierden - Uit het Europese subsidieprogramma Leader komt een bedrag van 14.000 euro vrij voor de activiteiten in Wierden over kunstschilder Fedor van Kregten.

De organiserende Stichting Werkgroep Fedor van Kregten had daar al rekening mee gehouden (op basis van de reactie op de presentatie van de activiteiten) en kon daardoor veel organiseren. Overigens was dat ook onmogelijk zonder een aantal lokale sponsors, waaronder bedrijven en de gemeente.

Er waren vijf druk bezochte exposities die publiek uit de eigen regio en ook uit de rest van het land naar Wierden lokten, er liep een groot programma met educatieve activiteiten voor de schooljeugd en er vonden lezingen plaats over leven en werk van Van Kregten.

Er verschijnt in november een boek en nog in de loop van deze week een set met (ansicht)kaarten waarop afbeeldingen van schilderijen staan en die onder meer bij de VVV te Wierden te koop worden aangeboden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Immanuelschool wint Van Kregten-wedstrijd

Wierden – Maartje Tromm en Joris Kamphuis van de Immanuelschool hebben woensdag in de bibliotheek met hun powerpointpresentatie
de scholenwedstrijd van de Stichting Fedor van Kregten gewonnen.

Maartje en Joris gaven in woord en beeld een prachtige presentatie over het leven en het werk van Fedor van Kregten. Ze vertelden het verhaal uit het hoofd, vol overtuiging, met vlam en gloed. Bovendien maakten ze alle beelden zelf: foto’s die ze maakten op de exposities die in Wierden aan Fedor van Kregten zijn gewijd. De beide leerlingen van de Immanuelschool staken er volgens de jury echt bovenuit.

Ook de andere presentaties konden naar de mening van de jury de toets der kritiek makkelijk doorstaan. Veel aspecten van Fedor van Kregten kwamen aan de orde, zijn huwelijken, zijn inspiratiebronnen, zijn talent en de koeien, schapen en paarden die hij schilderde.
En dat hij gek was op pannenkoeken, dat ook.

De zes andere presentaties waren van Lars van Straten en Casper Raymakers van Galjoen, Jason van der Meulen en Daan Hendriks van Widerode, Jonna Wolter en Ewiene Lohuis van Kluinveen, Noortje Eshuis en Elisa van Harten van De Driesprong te Hoge Hexel, Rachel Pultrum en Nanouk Tijhuis (schitterend verkleed!) van De Wegwijzer te Enter en Esmeralda Dijkstra en Floor Groeneveld van de Mariaschool te Enter.

Alle kinderen kregen schetsboeken en kleurpotloden. Elke school krijgt te zijner tijd een boek over Fedor van Kregten en de winnaars krijgen (met hun hele klas) een schilderles van Jan Aanstoot, een soort Fedor van Tegenwoordig.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Werk van Fedor nog een week te zien

In de vergadering van de Stichting Werkgroep Fedor van Kregten is donderdag 24 september unaniem besloten om de expositieperiode van ‘Meester van de Beesten’ op de vijf locaties in Wierden NIET te verlengen. Belangstellenden kunnen nog tot en met zaterdag 3 oktober 2009 de exposities bezoeken.

De komende maanden zal de Werkgroep Fedor van Kregten nog enkele lezingen organiseren. Aan het kunstboek over Fedor van Kregten wordt gewerkt en we hopen dit boek eind oktober uit te brengen.

Ook blijven de fiets- en autoroutes door Wierden via de VVV verkrijgbaar.

Alle activiteiten van de Werkgroep Fedor van Kregten zullen steeds via onze website www.fedorvankregten.nl publiek gemaakt worden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veel werk van grootpapa museabel

Wierden - Voor een lezing over zijn opa Fedor van Kregten kwam kleinzoon Evert Jan Schreuel deze week naar Wierden. Hij sprak er onder meer over de museale waarde van veel schilderijen van Van Kregten.

De bijeenkomst in Het Anker trok behoorlijke belangstelling. Na afloop bleven velen na om oude foto’s, prenten en familiaire documentatie te bekijken. En om vragen te stellen aan de kleinzoon. Dankzij de Wierdense manifestatie, waaronder vijf exposities en een scholenproject, leeft Van Kregten ook weer bij zijn nazaten.

Schreuel zei dat het geweldig is wat Wierden weet los te maken en bewerkstelligt. Volgens hem is veel werk van zijn grootvader museabel. Niet voor niets trekken zowel lokaal, regionaal en landelijk de activiteiten over Van Kregten volop de aandacht.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kleinzoon Van Kregten naar Wierden

Wierden – De kleinzoon van Fedor van Kregten komt donderdag 17 september naar Het Anker in Wierden om over zijn grootvader te vertellen. Die kleinzoon is Evert-Jan Schreuel uit Capelle aan de IJssel. De lezing geschiedt in de vorm van een tweegesprek met de journalist Han Pape en begint om 19.30 uur.

Schreuel heeft duizenden werken van zijn opa in bezit, zowel schilderijen als aquarellen, studies en schetsen, waarvan er een aantal in Wierden is te zien in het kader van de grote Fedor van Kregten Manifestatie met exposities op vijf locaties.

Van Kregten werkte langdurig in Wierden, met name in Notter, waar zijn vader van 1884 tot 1912 hoofd van de lagere school was. De belangstelling voor de exposities is groot, in de wijde regio van Wierden.

Schreuel praat donderdag 17 september over zijn grootvader en diens dochter Hanny die zijn moeder was. Ook laat Schreuel zijn licht schijnen over het leven en denken van zijn grootvader en uiteraard over diens schilderkunstige oeuvre.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van Kregten Manifestatie in Wierden slaat meteen aan

Wierden - De opening van de manifestatie rondom de kunstschilder Fedor van Kregten was meteen na de opening op 28 augustus 2009 door professor doctor Anne van der Meiden al een groot succes. Er trokken honderden mensen naar de vijf expositielocaties met werk van Van Kregten, uit alle periodes van zijn schilderkunstig leven.

Bij de VVV zijn (gratis) wandelroutes beschikbaar, die bezoekers door het aangename centrum van Wierden leiden, waarbij de wandelaars attent worden gemaakt op de andere bekoringen en verlokkingen die het dorpscentrum heeft te bieden op het front van natuur en cultuur. Er komen tevens fiets- en autoroutes, die het accent leggen op het fraaie buitengebied van Wierden, Enter, Ypelo en natuurlijk Fedor-oord Notter. Voor belangstellenden zijn er cultuurarrangementen gemaakt en in het dorp kan een excellent Fedor van Kregten-menu worden genoten.

Volgens wethouder De Putter is de gemeenteraad van Wierden zich bewust van het belang van kunst en cultuur. De Putter zei dat bij de opening in het Gemeentehuis Er ligt een amendement van de raad om 30.000 euro extra uit te trekken voor kunst en cultuur in de gemeente Wierden. “En misschien vindt de raad nu wel dat het wat meer kan zijn”, opperde De Putter bij de opening van de Van Kregten-manifestatie.

De Putter vindt dat kunst en cultuur belangrijk zijn voor welzijn en welvaart. Juist in economisch mindere tijden moet erin worden geïnvesteerd, aldus de wethouder tijdens de opening richting zijn gehoor, waaronder zich veel leden van de gemeenteraad bevonden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van Kregten geeft impuls aan cultuurbeleid Wierden

Volgens wethouder De Putter is de gemeenteraad van Wierden zich bewust van het belang van kunst en cultuur. De Putter zei dat bij de opening van de Van Kregten Manifestatie in de Burgerzaal van het Gemeentehuis.

Er ligt een amendement van de raad om 30.000 euro extra uit te trekken voor kunst en cultuur in de gemeente Wierden. “En misschien vindt de raad nu wel dat het wat meer kan zijn”, opperde De Putter bij de opening van de Van Kregten-manifestatie.

De Putter vindt dat kunst en cultuur belangrijk zijn voor welzijn en welvaart. Juist in economisch mindere tijden moet erin worden geïnvesteerd, aldus de wethouder tijdens de opening richting zijn gehoor, waaronder zich veel leden van de gemeenteraad bevonden.

De wethouder vroeg zich overigens af wat Van Kregten zou hebben gevonden van het grootschalige initiatief om hem zo nadrukkelijk in het zonnetje te zetten. Hij zou er misschien wat beduusd van zijn geweest, maar wellicht zou hij het uiteindelijk ook eervol hebben gevonden. Hoe dan ook is het werk van Van Kregten de aandacht ten volle waard, aldus De Putter. En heeft Wierden er een eyecatcher bij.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Exposities en openingstijden

Op vijf locaties in Wierden vindt tot 4 oktober de expositie 'Fedor van Kregten, meester van de beesten' plaats.
Hierbij de panden en de openingstijden.

Locaties
-

-

-
Gemeentehuis
Plantsoenlaan 1 in Wierden
Openbare Bibliotheek
Pouliestraat 2 in Wierden
Historische Kring Wederden
Burg. vd Bergplein 20 in Wierden
-

-
Pand Nijhoff
Grote Maatweg 37a in Wierden
Pand Hellen Muller
Nijverdalsestraat 27a in Wierden

Openingstijden
Woensdag t/m zaterdag 13:00 uur tot 17:00 uur

Afwijkend
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Openbare bibliotheek
11:00 tot 20:00 uur
13:00 tot 17:30 uur
13:00 tot 20:00 uur
10:00 tot 17:00 uur
Historische Kring


13:00 tot 21:00 uur
11:00 tot 17:00 uur


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stier Jan

In het kader van de grote expositie met werk van de Notterse kunstenaar is diens schilderij van de beroemde stier Jan in het gemeentehuis van Wierden gearriveerd. Jan was in het begin van de vorige eeuw de allerberoemdste fokstier van geheel Nederland.

Hij genoot naam en faam van Groningen tot Limburg en zelfs ver over de landsgrenzen werd zijn zaad bijzonder begeerd. Voor het schilderij werd destijds veel geld betaald door boeren in Lonneker. Naderhand kwam het schilderij via veel omwegen terecht in Almelo.

Het pompeuze schilderij kreeg enkele jaren geleden een plek in het AOC te Almelo, het Agrarisch Onderwijs Centrum, aan de Bornerbroeksestraat. Daar valt ook het skelet van de wereldberoemde stier nog te zien. Eveneens is er een zelfportret van de beroemde zoon van Notter/Wierden.

Er komen in Wierden vijf exposities: in het gemeentehuis, in het pand van de Historische Kring, in de bibliotheek, in Atelier Hellen Muller en in het voormalige architectenbureau van Nijhoff. Er zijn van heinde en verre honderden werken van Van Kregten naar Wierden gehaald.
De opening is vrijdag 28 augustus in het gemeentehuis door Anne van der Meiden. De exposities duren tot begin oktober.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wierden zoekt voor exposities over Van Kregten gastvrouwen/mannen

In de gemeente Wierden vindt dit najaar een keur aan activiteiten plaats met de kunstschilder Fedor van Kregten in het middelpunt. Van Kregten woonde en werkte een groot deel van zijn leven in de buurtschap Notter bij Wierden. Een stichting heeft zich ten doel gesteld te komen tot een Van Kregten Revival in tenminste Wierden, maar ook de elders in Nederland.

Onderdeel daarvan is een aantal tentoonstellingen, van eind augustus tot medio oktober. Er worden meer dan 150 schilderijen en etsen tentoongesteld op diverse locaties, waaronder het gemeentehuis en een aantal nu leegstaande winkel- en kantoorpanden, die volledig geschikt worden gemaakt. Er is zowel regionaal als landelijk en zelfs internationaal belangstelling voor. De organiserende stichting zoekt gastvrouwen- en mannen die het leuk zouden vinden om aantal uren (nader af te spreken) bezoekers te ontvangen. Vriendelijkheid staat voorop; voor de inhoud ligt er veel informatie klaar.

Wie belangstelling heeft kan zich melden bij de VVV in Wierden en vragen naar Monique Pluym.

Telefoon (0546) - 57 49 11
E-mail info@vvvwierden.nl