Beschouwingen: man en werk
In de loop van het najaar, ook nog na de tentoonstellingen, worden in Wierden lezingen gehouden over het leven en werk van Fedor van Kregten. Daarbij wordt aandacht geschonken aan zijn thematiek in relatie tot de Haagse School, aan de kunsthistorische betekenis van dieren op schilderijen, aan de relatie tussen kunst en onderwijs en de kracht van het landschap.

Nadere informatie over sprekers, locaties, data en tijdstippen zal tijdig op deze site worden verstrekt.