Schilderijen op vijftal locaties
Nooit zijn zoveel schilderijen van Fedor van Kregten samengebracht in een expositie als afgelopen najaar in Wierden. Op vijf locaties waren van 28 augustus tot 4 oktober werken van hem te zien. Een ruimhartige en magnifieke dwarsdoorsnede van zijn oeuvre. In deze opzet uniek voor Nederland.

Er verschijnt eind november een boek met veel afbeeldingen van schilderijen, full color, bij wijze van een kleurrijke hommage aan het werk van de gerehabiliteerde meester van de beesten uit het land van Notter.


Locaties van de afgelopen tentoonstellingen
-

-

-
Gemeentehuis
Plantsoenlaan 1 in Wierden
Openbare Bibliotheek
Pouliestraat 2 in Wierden
Historische Kring Wederden
Burg. vd Bergplein 20 in Wierden
-

-
Pand Nijhoff - Korfker
Grote Maatweg 37a in Wierden
Pand Hellen Muller
Nijverdalsestraat 27a in Wierden